Sprawozdania

Fundacja Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl” powstała w 2019 roku.
Zgodnie z wymogami prawnymi i transparentnym modelem funkcjonowania naszej Fundacji wobec obywateli, darczyńców i partnerów, w dziale tym zamieszczać będziemy wszystkie sprawozdania dotyczące:
– raportów z działalności za każdy rok obrotowy;
– raportów finansowych za każdy rok obrotowy;
– opinii niezależnych biegłych rewidentów, oceniających funkcjonowanie Fundacji co każdy rok obrotowy.
Raporty i opinie z pierwszego roku funkcjonowania Fundacja Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl” ukażą się na stronie w terminach wyznaczonych przez polskie prawo, a więc na początku 2020 roku.