Nasza misja

Misją Fundacji Praw Człowieka Pełnoprawni.pl jest udzielanie bezpłatnych porad, a także pomocy prawnej, jak również udostępnianie nowoczesnych narzędzi prawnych każdej osobie, która tego potrzebuje. 

Nasza praca
Doradzamy i pomagamy prawnie osobom potrzebującym wsparcia z prawa rodzinnego, praw pracowniczych, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wszelkimi formami dyskryminacji, mobbingiem, czy też molestowaniem psychoseksualnym.

Edukacja
Realizujemy działania edukacyjne, szerzące świadomość prawną. Osiągamy to poprzez umożliwienie dostępu do nowoczesnych narzędzi prawnych, jak również organizujemy akcje promocyjno-informacyjne oraz inne formy kształcenia np. poprzez kursy, wykłady, czy konkursy.

Współpraca
Wspieramy i współpracujemy z instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami, których działania są zgodne z celami i metodami określonymi w statucie Fundacji. Jesteśmy otwarci na współdziałanie. Wierzymy, że wspólnie możemy efektywniej zwalczać negatywne zjawiska społeczne.

Zaspokajamy potrzeby

Prawie co czwarty człowiek przebywający w Polsce potrzebuje rzetelnego i szybkiego wsparcia prawnego

Dbamy o zdrowie ludzi

Przeciągające się procesy i skomplikowane prawo to koszty i narażenie zdrowia. Redukujemy stres potrzebujących

Lepsze prawo

Ponad 20% ludzi przebywających w Polsce rezygnuje z należnych im praw. Warto to zmienić!

Wiedza

Dobrze edukując zwiększamy świadomość prawną społeczeństwa. Wiedza na temat swoich praw to podstawa!

JAK MOŻESZ POMÓC?

Wesprzyj nas

Przeznaczając datek na działania statutowe Fundacji wspierasz nasze działania i pomagasz potrzebującym

Patron

Zostając Patronem naszych akcji pomagasz zrealizować szlachetne cele. Warto pomagać i uszczęśliwiać innych

Zaangażuj się

Masz pomysł na akcję lub na współpracę? Chcesz działać i pomagać? Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy organizacją non-profit broniącą praw człowieka, tym samym chroniącą podstawowe wartości każdej jednostki

0
województw
0 +
mlilionów potrzebujących